OTEVŘENÝ DOPIS PŘEDSTAVITELŮM ČESKÉHO STÁTU

NEDOVOLTE ABY BYLI ČEŠTÍ OBČANÉ ZBAVENI SVOBODY MYŠLENÍ „Jsme na cestě ke světu, ve kterém bude možné dekódovat lidské duševní procesy a přímo manipulovat mozkové mechanismy, na základě kterých vznikají lidské záměry, city a rozhodnutí, kde lidé budou moci komunikovat přímo prostřednictvím svých myšlenek“. Tyto věty napsalo 25 vědců v článku „Čtyři etické priority pro …

NOVÁ TOTALITA NA OBZORU?

USA i Evropská unie investují v posledních letech miliardy dolarů a eur do výzkumu lidského mozku. Díky tomu jsou přesně známa místa v mozku, která řídí činnost různých tělěsných orgánů i kde se odehrávají vyšší mozkové činnosti jako jsou myšlenky nebo řeč. Známy jsou i frekvence vysílaní nervových signálů, které různým činnostem v lidském mozku …

HODLAJÍ SOUČASNÉ

DEMOKRATICKÉ VLÁDY BRÁNIT VZNIKU ELEKTRONICKÉHO TOTALITNÍHO SYSTÉMU? Skupina 240 vědců z celého světa zveřejnila letos varování OSN, Světové zdravotnické organizaci a světovým vládám před zavedením nového systému mobilních komunikací, nazývaného G5, ke kterému má dojít v příštích dvou letech (v České republice od roku 2020) a který bude znamenat zvýšení úrovně elektromagnetického záření, kterému budou …

informační zbraně ohrožují demokracii i lidstvo

V americkém vojenském dokumentu z roku 2000 „Znovu vybudování americké obrany“, vydaném organizací „Projekt pro nové americké století“, spojenou s Bushovou vládou, se píše: „Existuje všeobecná shoda, že informační a jiné nové technologie… tvoří dynamiku, která může ohrozit schopnost Ameriky uplatňovat svou dominantní vojenskou moc. Potenciální rivalové, jako Čína, jsou dychtiví využít široce těchto transformačních technologií, …

OTEVŘENÝ DOPIS EVROPSKÉ KOMISI

v evropské unii chybí zákon který by zakazoval elektromagnetické zásahy do fungování lidského organismu a nervového systému včetně zabíjení lidí na dálku V polovině března roku 2016 navštívil polský ministr obrany Antoni Macierewicz univerzitu pátera Tadeuše Rydzyka a vystoupil tam v diskusi na téma „Problémy současné politiky, ozbrojené konflikty a terorismus“. Jedna z posluchaček se ho …

v české republice chybí zákon který by zakazoval elektromagnetické zásahy do fungování lidského organismu a nervového systému včetně zabíjení lidí na dálku

V polovině března loňského roku navštívil polský ministr obrany Antoni Macierewicz univerzitu pátera Tadeuše Rydzyka a vystoupil tam v diskusi na téma „Problémy současné politiky, ozbrojené konflikty a terorismus“. Jedna z posluchaček se ho zeptala, jestli má Polsko strategii, jak řešit ilegální experimenty s elektromagnetickými zbraněmi na polských občanech a ministr odpověděl, že jeho ministerstvo …

ELEKTRONICKÉ OHROŽENÍ DEMOKRACIE

Autor: Mojmír Babáček (autorská práva vyhrazena – tato kniha ani její části nesmějí být prodány bez souhlasu autora) OBSAH Historie – skandál v USA a elektrické ovládání činnosti mozku (strana 1) Elektrické fungování lidského mozku (3) Vědecké pokusy a patenty – elektromagnetické působení na zvířecí a lidské organismy (4) Americké vojenské dokumenty o vývoji elektromagnetických …