Psychoelectronic Threat to Democracy

PSYCHOELECTRONIC THREAT TO DEMOCRACY THE SECRET ARMS RACE   THE RUSSIAN FEDERATION AND THE USA BUILT RADAR SYSTEMS THAT COULD ENABLE THEM TO CONTROL THE MINDS OF WHOLE POPULATIONS Copyright 2016 Mojmír Babáček(neither this book nor its parts can be sold without the consent of the author)   SCIENTIFIC INFORMATION, MILITARY DOCUMENTS, WARNINGS BY CIVILIAN …

OTEVŘENÝ DOPIS PŘEDSTAVITELŮM ČESKÉHO STÁTU

NEDOVOLTE ABY BYLI ČEŠTÍ OBČANÉ ZBAVENI SVOBODY MYŠLENÍ „Jsme na cestě ke světu, ve kterém bude možné dekódovat lidské duševní procesy a přímo manipulovat mozkové mechanismy, na základě kterých vznikají lidské záměry, city a rozhodnutí, kde lidé budou moci komunikovat přímo prostřednictvím svých myšlenek“. Tyto věty napsalo 25 vědců v článku „Čtyři etické priority pro …

NOVÁ TOTALITA NA OBZORU?

USA i Evropská unie investují v posledních letech miliardy dolarů a eur do výzkumu lidského mozku. Díky tomu jsou přesně známa místa v mozku, která řídí činnost různých tělěsných orgánů i kde se odehrávají vyšší mozkové činnosti jako jsou myšlenky nebo řeč. Známy jsou i frekvence vysílaní nervových signálů, které různým činnostem v lidském mozku …

HODLAJÍ SOUČASNÉ

DEMOKRATICKÉ VLÁDY BRÁNIT VZNIKU ELEKTRONICKÉHO TOTALITNÍHO SYSTÉMU? Skupina 240 vědců z celého světa zveřejnila letos varování OSN, Světové zdravotnické organizaci a světovým vládám před zavedením nového systému mobilních komunikací, nazývaného G5, ke kterému má dojít v příštích dvou letech (v České republice od roku 2020) a který bude znamenat zvýšení úrovně elektromagnetického záření, kterému budou …

informační zbraně ohrožují demokracii i lidstvo

V americkém vojenském dokumentu z roku 2000 „Znovu vybudování americké obrany“, vydaném organizací „Projekt pro nové americké století“, spojenou s Bushovou vládou, se píše: „Existuje všeobecná shoda, že informační a jiné nové technologie… tvoří dynamiku, která může ohrozit schopnost Ameriky uplatňovat svou dominantní vojenskou moc. Potenciální rivalové, jako Čína, jsou dychtiví využít široce těchto transformačních technologií, …

OTEVŘENÝ DOPIS EVROPSKÉ KOMISI

v evropské unii chybí zákon který by zakazoval elektromagnetické zásahy do fungování lidského organismu a nervového systému včetně zabíjení lidí na dálku V polovině března roku 2016 navštívil polský ministr obrany Antoni Macierewicz univerzitu pátera Tadeuše Rydzyka a vystoupil tam v diskusi na téma „Problémy současné politiky, ozbrojené konflikty a terorismus“. Jedna z posluchaček se ho …

v české republice chybí zákon který by zakazoval elektromagnetické zásahy do fungování lidského organismu a nervového systému včetně zabíjení lidí na dálku

V polovině března loňského roku navštívil polský ministr obrany Antoni Macierewicz univerzitu pátera Tadeuše Rydzyka a vystoupil tam v diskusi na téma „Problémy současné politiky, ozbrojené konflikty a terorismus“. Jedna z posluchaček se ho zeptala, jestli má Polsko strategii, jak řešit ilegální experimenty s elektromagnetickými zbraněmi na polských občanech a ministr odpověděl, že jeho ministerstvo …

ELEKTRONICKÉ OHROŽENÍ DEMOKRACIE

Autor: Mojmír Babáček (autorská práva vyhrazena – tato kniha ani její části nesmějí být prodány bez souhlasu autora) OBSAH Historie – skandál v USA a elektrické ovládání činnosti mozku (strana 1) Elektrické fungování lidského mozku (3) Vědecké pokusy a patenty – elektromagnetické působení na zvířecí a lidské organismy (4) Americké vojenské dokumenty o vývoji elektromagnetických …