OTEVŘENÝ DOPIS PŘEDSTAVITELŮM ČESKÉHO STÁTU

NEDOVOLTE ABY BYLI ČEŠTÍ OBČANÉ ZBAVENI SVOBODY MYŠLENÍ

„Jsme na cestě ke světu, ve kterém bude možné dekódovat lidské duševní procesy a přímo manipulovat mozkové mechanismy, na základě kterých vznikají lidské záměry, city a rozhodnutí, kde lidé budou moci komunikovat přímo prostřednictvím svých myšlenek“.

Tyto věty napsalo 25 vědců v článku „Čtyři etické priority pro neurotechnologii a umělou inteligenci“ Four ethical priorities for neurotechnologies and AI : Nature News & Comment ve vědeckém časopise Natur v listopadu 2017. Vědci také upozorňovali, že vývoj neurotechnologie a propojení mozků s počítači a celým internetovým systémem umožní obrovský nárůst lidských duševních a fyzických schopností. Při tom odhadovali, že tato situace může nastat už i jen za několik let. Vycházeli při tom z faktu, že několik největších světových investorů, včetně Elona Muska, sází na propojení vědy o nervech a umělé inteligence a vyvíjí přístroje, které dokáží zároveň číst činnost neuronů v mozku a vkládat do ní informace a tak i řídit jeho činnost (to je snadno možné, protože informace v mozku jsou přenášeny počtem a frekvencí nervových, částečně elektrických, impulsů, tedy v podstatě digitálně). Podle zjištění vědců investuje průmysl do vývoje těchto přístrojů 100 milionů dolarů ročně a americká vláda investovala do výzkumu mozku od roku 2013 do roku 2017 500 milionů dolarů.

Společnosti Apple a Samsung ve skutečnosti měly už v dubnu 2017 prototypy elektroencefalografických zařízení, které bylo možné si nasadit na hlavu a které byly schopné předávat do nových typů chytrých telefonů mozkové vlny a očekávali, že přímé propojení s mozkem postupně nahradí i u počítačů klávesnici, dotykové displeje, myši a hlasové příkazy https://lsspjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40504-017-0050-1. Vědci z university v Kalifornii vyvinuli v roce 2018 přístroj, který dokáže zaznamenávat vlny z mozku, nacházet v ních analýzou souhlásky a samohlásky a přetvářet tak naše myšlenky na slova, která se objevují na displeji počítače. Ochrnutý člověk by tak mohl psát, aniž by používal klávesnici nebo dokonce pomocí syntezátoru mluvit. Přesnost tohoto přístroje zatím dosáhla 90%. Vědci věřili, že během příštích pěti let se podaří vyvinout chytrý telefon, ke kterému by tento přístroj mohl být připojen. Přístroj by samozřejmě odhaloval i utajované myšlenky https://www.researchsnipers.com/device-that-translates-your-thoughts-in-to-words-will-be-in-smar https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3497935/ .

K vysílání myšlenek do mozku stačí vysílat tam elektrické signály ve frekvencích činnosti příslušných neuronů, které budou tyto frekvence absorbovat a v mozku se tak objeví nová činnost, vyvolaná zvenčí. V nedaleké budoucnosti tak lidské city, myšlenky i lidská rozhodnutí, mohou být řízena zvenčí. Vědec, který podpisovou akci pod článek v časopise Nature zorganizoval Rafael Yuste řekl v srpnu 2020 americkým novinářům z The New York Times, že „jakmile jde manipulace přímo do mozku, nebudete schopni poznat, že jste manipulováni“ https://www.nytimes.com/2020/08/28/opinion/sunday/brain-machine-artificial-intelligence.html (ve výzkumu italských vědců se propojením dvou mozků pomocí elektrod a internetu v roce 2013 podařilo dosáhnout mezi několika páry dobrovolníků mimosmyslové komunikace, kdy se jejich mozkové frekvence synchonizovaly v závislosti na sluchových vjemech, vysílaných do mozku vždycky jednoho z nich. Vědci věřili, že v budoucnosti bude možné využit k propojení mozků principu nelokálního spojení elektronů a fotonů z oblasti kvantové fyziky https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2423852 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2444760)..V takovém případě by k propojení dvou mozků nebo mozku a počítače nebylo třeba použít žádnou vysílačku nebo energii, procházející vnějším prostředím.).

Připojení mozků na Internet se přitom stane nutností pro každého, kdo bude chtít dosáhnout uznání v duševní činnosti, protože bez zesílení jeho výkonu napojením na internet nebude schopen konkurovat ostatním na pracovním trhu. Podle vědců povede toto podrobení se počítačům k překročení normálních sensorimotorických funkcí mozků a těl. Člověk tak přestane být v přirozeném kontaktu se svým bezprostředním okolím a odvozovat z něj své myšlenky a činy a svá rozhodnutí. Přinejmenším v pracovní době se tak lidé zřeknou nezávislosti a samostatnosti ve svém rozhodování a myšlení a přinejmenším v pracovní době tak budou ztrácet svou identitu. Pokud ale nebudou vytvořeny příslušné zákony, budou jejich mozky terčem manipulací i po pracovní době, protože reklamní společnosti si snadno najdou cestu, jak manipulací nervové soustavy přimět lidi nakupovat zboží, za jehož propagaci budou placeny. Společnosti jako Google, Disney, CBS a Frito-Lay využívaly už v roce 2017 služeb neuromarketingu k měření zákaznických preferencí a působení jejich reklam na zákazníky a neuromarketingové společnosti EmSense, Neurosense, MindLab International a Nielsen používaly ve stejném roce rutinně technik analýzy nervové činnosti k analýzám chování zákazníků a předpovědím jejich chování a dokonce i k jeho ovlivňování https://lsspjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40504-017-0050-1. Bude-li připuštěno ovládání mozků občanů za účelem řízení jejich nákupů, potom už si vlády budou připadat hloupé, aby nevyužily stejné příležitosti k tomu, aby občany „přesvědčily“ o správnosti svých projektů. Tyto projekty ovšem budou nejspíš vyhovovat potřebám a názorům nejbohatších národních a mezinárodních korporací a bankéřů. Pokud se svět vyvine tímto způsobem, přijme v zásadě čínský model řízení společnosti a nevyhnutelně opustí demokracii, protože bude řízen základními principy, které budou „někým“ uloženy na internet. Je ale otázka, do jaké míry povede u lidí ztráta identity, kterou to vyvolá, k rozkladu osobnosti a vážným psychickým problémům, vedoucím ke vzpourám – a v případě jejich neúspěchu k sebevraždám. Pokud budou lidé zbaveni přirozeného vztahu ke svému okolí a ostatním lidem, povede to nevyhnutelně k zániku lidského druhu.

Není sporu o tom, že vlády budou muset tuto perspektivu začít řešit v co nejbližší budoucnosti. Je ale dobře vědět, že stejných účinků jako vysíláním elektrických proudů do mozku, lze dosáhnout i vysíláním do mozku pulsovaných mikrovln nebo vysíláním extra dlouhých vln ve frekvencích činnosti lidského mozku, nebo jakékoli jiné energie třeba z oblasti kvantové fyziky, která se v mozku promění v elektrické proudy v mozkových frekvencích. Na těchto technologiích pracovali v utajení ruští a američtí vojenští vědci už od padesátých let minulého století a přidávali se k nim vědci z jejich spojeneckých států. Poslední zpráva z těchto výzkumů, která omylem pronikla do tisku v roce 1974 (vědec Don Justesen zveřejnil informaci z telefonického rozhovoru s vojenským výzkumníkem Josephem Sharpem), byla zpráva, že se Josephu C. Sharpovi podařilo vysílat do mozku pomocí pulsovaných mikrovln srozumitelná slova http://67.225.133.110/~gbpprorg/mil/mindcontrol/Microwaves-and-Behavior.pdf https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1137231/ https://doi.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F0003-066X.30.3.391 . V roce 2007 psal americký vládní deník The Washington Post, že podle odtajněného vojenského výzkumu se v roce 1994 americkému válečnému letectvu dařilo přenášet pulsovanými mikrovlnami do mozků dobrovolníků špatně srozumitelné věty Mind Games (washingtonpost.com) . Převedou-li se tyto věty do ultrazvukových frekvencí, lidé si je nebudou uvědomovat, protože je nebudou slyšet, ale jejich mozky je budou vnímat. Lidé tedy na ně budou reagovat jako na svoje vlastní myšlenky. Vojenské výzkumy jsou vždycky o řadu let napřed před těmi civilními, ale zůstávají v utajení. Možnost použít pulsované mikrovlny k útokům na mozek potvrdila v loňském roce i americká akademie věd, když vydala zprávu o útocích na americké diplomaty na Kubě a v Číně a přiznala, že nejpravděpodobnější příčinou byly útoky pulsovanými mikrovlnami http://nap.edu/25889 Download: An Assessment of Illness in U.S. Government Employees and Their Families at Overseas Embassies | The National Academies Press (nap.edu) . V říjnu 2020 si pracovníci CIA stěžovali, že na ně byly provedeny stejné útoky v Austrálii https://www.youtube.com/watch?v=W4bwYT9z26A. Americká agentura Reuters a deník Politico přinesly 29. a 30.4.2021 zprávu ze senátního výboru amerického kongresu pro zpravodajskou službu, že k útokům „směrovanou radiofrekvenční energií“ na americké diplomaty přibývá a došlo k nim i na americkém území, kde byli napadeni dva členové americké Národní bezpečnostní rady a zaměstnanci americké vlády v Miami. Podle zpráv z USA jsou tyto útoky těžko odhalitelné, protože přístroje k jejich provedení jsou malé a přenosné. Ředitelka odboru amerického ministerstva obrany pro nastupující hrozby Jennifer Walshová a šéf jeho politické sekce Griffin Decker řekli americkému kongresu, že nebezpečí útoků, prováděných s použitím směrované energie na celém světě vzrůstá https://www.politico.com/news/2021/04/29/directed-energy-attack-probe-485086?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=the_targeted_massachusetts_north_east_sunday_newsletter_now_dew_attacks_in_miami_and_washington_dc_2_may_2021&utm_term=2021-05-02 https://www.reuters.com/business/media-telecom/us-senate-intelligence-leaders-say-mystery-illness-attacks-increasing-2021-04-30/..Ruský politik Vladimír Lopatin, který usiloval o celosvětový zákaz těchto zbraní (nepochybně se souhlasem ruské vlády) na přelomu tisíciletí, zveřejnil v roce 1999 knihu „Psychotronická zbraň a bezpečnost Ruska“ https://www.ozon.ru/context/detail/id/26919256/, ve které psal, že psychotronická válka „už probíhá bez vyhlášení války“. Jinými slovy tyto technologie jsou už v současné době používány, ale díky jejich utajení, lidé nemohou žádat, aby byly zakázány. Přitom kdyby došlo k jejich globálnímu použití v boji o ovládnutí lidstva, vedlo by to s vysokou pravděpodobností ke světové válce s použitím atomových zbraní a konci lidské civilizace. Ve stejné době, kdy už psal Vladimír Lopatin svou knihu, v roce 1994 vydal týdeník Argumenty i Fakty článek „Lamači mozku“ (Mozgolomy) https://zakaz.webgarden.cz/ (třetí obrázek), ve kterém popisoval natáčení pořadu ruské televize o psychotronických zbraních, které ale bylo brzy bez vysvětlení zastaveno. V pořadu se měl novinář, dobrovolný subjekt experimentu, podrobit tzv. neurolingvistickému programování. To mělo spočívat v tom, že mu do mozku bude naprogramována činnost, kterou provede až uslyší nějaké neobvyklé spojení slov jako je např. „modrý heřmánek“. Jako příklad takové naprogramované činnosti týdeník uvedl, že by pokusný subjekt mohl třeba vyskočit z okna.

Na Světovém ekonomickém fóru, kde se každý rok scházejí nejvýznamnější světoví politici s představiteli mezinárodních korporací, už bylo toto téma několikrát diskutováno. V roce 2018 řekl na fóru izraelský historik Juval Noah Harari: „Jakmile jsou [elitám] známé algorytmy [elektrických signálů v mozku], které nám rozumí lépe než my sami, budou moci předpovědět mé touhy, manipulovat mé city a dokonce rozhodovat místo mě. A když nebudeme dost opatrní, může být výsledkem nástup digitálních diktatur. Ve 21. století můžeme být zotročeni digitálními diktaturami“ http://www.ynharari.com/wef2018. Zakladatel Světového ekonomického fóra Klaus Schwab napsal knihu „Formování budoucnosti čtvrté průmyslové revoluce“, ve které psal, že rodící se technologické pokroky umožní vládám „proniknout do dosud soukromého prostoru našich myslí, číst naše myšlenky a ovlivňovat naše chování“.https://thenewamerican.com/great-reset-transhumanism-merging-man-machine/ .

Prostředky k připojení mozku na internet nebo i jiná vysílání se nejspíš budou moci dostat do mozku i prostřednictvím očkování. Vědci pracují na vývoji „nanobotů“ – částic, které by se dostaly do krve a potom udržovaly mozek v kontaktu s internetem, odkud by mohl čerpat znalosti bez další námahy s učením. Profesor mechanického inženžýrství na univerzitě v San Diegu James Friend věřil v roce 2017, že efektivní používání nanobotů začne být možné už za dva roky až za pět let https://www.huffpost.com/entry/ray-kurzweil-nanobots-brain-godlike_n_560555a0e4b0af3706dbe1e2 . V roce 2018 řekl vědec, pracující pro americkou výzkumnou vojenskou agenturu pokročilých technologií DARPA, James Giordano při přednášce pro americké kadety, že před několika týdny se této agentuře podařilo vyvinout nanočástice, které mohou být vypuštěny do vzduchu a prostřednictívm dýchání se dostat do mozku, kde mohou ovládat jeho aktivitu https://www.youtube.com/watch?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=the_targeted_massachusetts_north_east_sunday_newsletter_14_february_2021&utm_term=2021-02-14&v=N02SK9yd60s&feature=youtu.be (38. minuta).. Tyto částice zřejmě ještě usnadní pronikání pulsovaných mikrovln nebo jiných energií do mozku.

Jsme tedy dnes v situaci, kdy se kdykoli může stát, že se dostaneme pod vliv vln, vysílaných do našeho mozku, ať už prostřednictvím mobilních sítí nebo telefonnío vedení
(jak psal bezepečnostní výbor ruské státní dumy v listopadu 2000 https://zakaz.webgarden.cz – kliknout na sedmou fotorafii) nebo třeba sítí elektrického vedení.

Vyzýváme proto českou vládu, aby začala pracovat na zákonech, které by ochránily občany před energetickou manipulací činnosti jejich mozků a fungování jejich těl (řada lidí si stěžuje na bolesti a popáleniny, které lékaři nejsou schopni diagnostikovat). Tyto zákony by měly zahrnovat zákaz pulsování mikrovln nebo vysílání extradlouhých elektromagnetických vln ve frekvencích činnosti lidského mozku nebo škodlivých lidskému tělu a vysílání jakékoli energie (i z oblasti kvantové fyziky), která by se v mozku proměňovala v elektrické proudy ve frekvencích jeho činnosti nebo poškozovala lidské tělo. Zákony by také měly zajistit vytvoření týmů, s účastí představitelů lidskoprávních organizací, které by byly schopné detekovat tyto energie a nacházet jejich zdroje. V současné době česká vláda prosazuje zavedení páté generace mobilních technologií, jejichž signál má být všudypřítomný a před kterým tak nebude úniku a který by možná mohl být, pulsováním jeho mikrovln v mozkových frekvencích, použit k manipulaci mozkové činnosti celé české populace (možnost jejich použití závisí jenom na tom, jestli cévky a neurony, které jsou na povrchu kůže a obsahují vodivý elektrolyt, přenesou tyto mikrovlnné frekvence do mozku (dnes používané frekvence jsou k tomuto účelu vhodnější, protože pronikají hlouběji pod kůži). Fakt, že česká vláda tuto technologii zavádí, aniž by zaváděla zákony proti jejímu zneužití, by měl být pro české občany varující. V České republice žije asi 30 lidí, kteří si stěžují na elektromagnetické útoky na jejich mozky nebo těla, ale neexistuje žádný zákon, který by je proti nim hájil, přestože taková možnost s vysokou pravděpodobností existuje a nelze vyloučit, že jsou na nich tyto zbraně zkoušeny v rámci doktriny nesmrtonostných zbraní, přijaté na nátlak USA, členskými státy NATO v roce 1999 DG-4-STOA_ET(2000)168394_EN(PAR02).pdf (europa.eu) .

Jediný způsob, jak zajistit svobodu lidského myšlení, je zákaz (s použitím tvrdých trestů) vysílání do atmosféry nebo mozku jakékoli energie ve frekvencích činnosti lidského mozku s tím, že pokud by někdo chtěl připojit svůj mozek na internet, musel by se z vlastní vůle připojit s použítím kabelu. Vláda bude muset zajistit odhalování zakázaných vysílání a vyhledávání jejich zdrojů a týmy, které budou schopny zajistit prověření stížností lidí, kteří si budou stěžovat, že jsou na jejich těla nebo nervový systém podnikány energetické útoky. K vyhledávání zakázaných vysílání musí mít ze zákona přístup i příslušníci organizací na obranu lidských práv. V mezinárodní politice by česká vláda měla vyvíjet úsilí o uzavření mezinárodních dodhod, které by státům zakazovaly manipulaci činnosti lidské nervové soustavy vlastních i cizích občanů nebo útoky na jejich těla energetickými prostředky a zasazovat se o to, aby byl v mezinárodní politice diluviální boj o moc nahrazen politikou dobrého sousedství. Naše strana se pokouší inspirovat vznik podobných stran i v zahraničí.

Méně radikální článek (bez uvádění státního tajemství, spojeného s používáním pulsovaných mikrovln k útokům na lidskou nervovou soustavu a tělo) jsme se pokusili zveřejnit v Respektu, Týdnu, Reflexu, MF Dnes, Blesku a Právu. Protože ho žádné z těchto médií nezveřejnilo, je evidentní, že v České republice neexistuje politická vůle diskutovat na veřejnosti o tak závažném tématu jako je svoboda myšlení českých občanů. Proto jsme se rozhodli založit politickou stranu, jejímž cílem bude donutit českou vládu a česká média, aby o tomto tématu zahájily veřejnou diskusi. Diskusní skupinu k tomuto tématu najdete na https://www.facebook.com/groups/281525183696983

P.S. K tomu, abychom stranu mohli založit, potřebujeme tisíc podpisů lidí, kteří se založením strany souhlasí. Pokud se založením strany souhlasíte, vyplňte, prosíme, Vaše jméno, příjmení, datum narození a adresu do petice na stránce https://www.petice.com/s_vyvojem_digitalnich_technologii_je_ohroena_svoboda_myleni_lidi_httpswwwsvobodamyslenicz , Vyplnění všech těchto údajů vyžaduje zákon č. 424/1991 Sb.Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.

Přípravný výbor Strany za svobodu myšlení v digitálním světě

Napsat komentář