Domů

PROKLAMACE STRANY ZA SVOBODU MYŠLENÍ V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ

Zatímco se zavádí pátá generace mobilních sítí, která má vytvořit internet věcí, ovládaných na dálku, v šesté generaci má dojít k připojení mozků na internet a zatím není vyloučeno, že i k jejich ovládání na dálku. Společnosti Apple a Samsung měly už v dubnu 2017 prototypy elektroencefalografických zařízení, které bylo možné si nasadit na hlavu a které byly schopné předávat do nových typů chytrých telefonů mozkové vlny a očekávali, že po přímém propojení mozku s počítačem se přestanou používat i klávesnice, dotykové displeje, myši a hlasové příkazy https://lsspjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40504-017-0050-1. Svět se tedy už několik let připravuje na to, že budou mozky jeho obyvatel připojeny na internet. Zatím se ale nezdá, že by měl někdo zájem hájit svobodu lidského myšlení. Připojit svůj mozek na internet totiž bude znamenat, že se do našich mozků dostanou i myšlenky a názory, které nebudou naše a snadno se může stát, že budeme z internetu ovládáni někým, kdo bude rozhodovat o tom, jaké myšlenky se odtamtud budou šířit do našich myslí a jak se tedy budeme rozhodovat. Pokud na to přistoupíme, ztratíme politickou i osobní svobodu a bude možné narušovat i naše vztahy s nám blízkými lidmi. V konečné fázi můžeme všichni být řízeni počítači, do kterých někdo naprogramuje, co si máme myslet a co máme dělat.

K připojení našich mozků na internet nemusí být nutně použito miniaturních elektroencefalografických zařízení. V loňském roce přiznala americká akademie věd, že k útokům na americké diplomaty na Kubě a v Číně, které jim způsobily různé halucinace a poškození mozků, bylo s největší pravděpodobnosti použito pulsovaných mikrovln An Assessment of Illness in U.S. Government Employees and Their Families at Overseas Embassies | The National Academies Press (nap.edu) . Americká agentura Reuters a deník Politico přinesly 29. a 30.4.2021 zprávu ze senátního výboru amerického kongresu pro zpravodajskou službu, že k útokům „směrovanou radiofrekvenční energií“ na americké diplomaty přibývá a došlo k nim i na americkém území, kde byli napadeni dva členové americké Národní bezpečnostní rady a zaměstnanci americké vlády v Miami. Podle zpráv z USA jsou tyto útoky těžko odhalitelné, protože přístroje k jejich provedení jsou malé a přenosné. Ředitelka odboru amerického ministerstva obrany pro nastupující hrozby Jennifer Walshová a šéf jeho politické sekce Griffin Decker řekli americkému kongresu, že nebezpečí útoků, prováděných s použitím směrované energie na celém světě vzrůstá https://www.politico.com/news/2021/04/29/directed-energy-attack-probe-485086?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=the_targeted_massachusetts_north_east_sunday_newsletter_now_dew_attacks_in_miami_and_washington_dc_2_may_2021&utm_term=2021-05-02 https://www.reuters.com/business/media-telecom/us-senate-intelligence-leaders-say-mystery-illness-attacks-increasing-2021-04-30/.

Při pulsování signálů mobilních telefonů ve frekvencích činnosti neuronů v mozku by bylo možné připojit je k internetu a ovládat činnost mozků celých populací. V roce 2007 napsal americký vládní list Washington Post, že v roce 1994 byly pulsovanými mikrovlnami vysílany do mozků dobrovolníků špatně srozumitelné věty Mind Games (washingtonpost.com) . O 24 let později řekl vědec z americké agentury pro výzkum pokročilých vojenských technologií (DARPA) James Giordano v přednášce pro vojenské kadety, že jeho agentura vyvinula nanočástice, které je možné vypustit do vzduchu jako aerosol a které se po vdechnutí dostanou do mozku a umožní tak připojení mozku k elektromagnetickým vysíláním, která diky těmto nanočásticím proniknou ještě lépe do mozku a budou moci ovládat jeho činnost https://www.youtube.com/watch?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=the_targeted_massachusetts_north_east_sunday_newsletter_14_february_2021&utm_term=2021-02-14&v=N02SK9yd60s&feature=youtu.be (38. minuta)..

V České republice přitom neexistují zákony, které by chránily české občany před manipulacemi činnosti jejich mozků. Svobodu myšlení nám může zajistit jenom zákon, zakazující pod přísnými tresty vysílání do atmosféry nebo mozku jakékoli energie ve frekvencích činnosti lidského mozku. Připojit svůj mozek na internet by mělo být možné jedině s použitím kabelového připojení, které je možné zase odpojit. Vláda bude muset zajistit odhalování zakázaných vysílání a vyhledávání jejich zdrojů a vytvořit týmy, které budou schopny zajistit prověření stížností lidí, kteří si budou stěžovat, že jsou na jejich těla nebo nervový systém podnikány energetické útoky tohoto druhu. K vyhledávání zakázaných vysílání musí mít ze zákona přístup i příslušníci organizací na obranu lidských práv.

Od začátku tisíciletí se vyvíjí nový vědecký obor – neuroetika, kde vědci už léta diskutují o tom, jestli a do jaké míry má být lidský mozek zpřístupněn technickým manipulacím jeho činnosti. V minulých měsících jsme se pokusili zveřejnit v Respektu, Týdnu, Reflexu, MF Dnes, Blesku a Právu článek na toto téma. Protože ho žádné z těchto médií nezveřejnilo a nejsou zveřejňovány ani jiné články, ve kterých by veřejnost byla informována o nebezpečí ztráty svobody myšlení, je evidentní, že v České republice neexistuje politická vůle diskutovat na veřejnosti o tak závažném tématu jako je svoboda myšlení českých občanů. Proto jsme se rozhodli založit politickou stranu, jejímž cílem bude donutit českou vládu a česká média, aby o tomto tématu zahájily veřejnou diskusi. Pokud budou lidé zbaveni přirozeného vztahu ke svému okolí a ostatním lidem, povede to nevyhnutelně k zániku lidského druhu. Prosíme zájemce, kteří by se na tomto úsilí chtěli podílet, aby se připojili do Facebookové skupiny Strana za svobodu myšlení nebo se ozvali na e-mailovou adresu info@svobodamysleni.cz . Chceme, aby nám i našim dětem bylo zaručeno právo na vlastní svobodný a autentický život. Naše strana se pokouší inspirovat vznik podobných stran i v zahraničí.

Bližší informace na toto téma najdete na adresách https://www.svobodamysleni.cz/ a https://zakaz.webgarden.cz