HODLAJÍ SOUČASNÉ

DEMOKRATICKÉ VLÁDY BRÁNIT VZNIKU ELEKTRONICKÉHO TOTALITNÍHO SYSTÉMU?

Skupina 240 vědců z celého světa zveřejnila letos varování OSN, Světové zdravotnické organizaci a světovým vládám před zavedením nového systému mobilních komunikací, nazývaného G5, ke kterému má dojít v příštích dvou letech (v České republice od roku 2020) a který bude znamenat zvýšení úrovně elektromagnetického záření, kterému budou vystaveni lidé na celé planetě https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5bec9ec4cd83667c6998fe23/1542233806176/Czech_final.pdf .

Je přitom známo, že například výskyt rakoviny neustále roste a, při omezování smogu v atmosféře přinejmenším v rozvinutých ekonomikách, je nejpravděpodobnější příčinou jejího rostoucího výskytu zvyšování hustoty elektromagnetického záření v atmosféře, spojeného se zaváděním mobilních telefonních sítí, internetových komunikací atd.

Ve Velké Britanii a ve Švédsku už byla uznána za nemoc i tzv. elektrosensitivita. To je stav, kdy elektromagnetické záření v atmosféře způsobuje lidem bolesti nebo jiné obtíže, které jim znemožňují vést normální život. Vědci ve své výzvě ke zrušení projektu na vybudování mobilní telekomunikační sítě G5 píší: „Prakticky všechno, co vlastníme nebo nakupujeme, od ledniček a praček až ke kartonům s mlékem, přes hřebeny a dětské plenky, bude vybaveno anténou a mikročipem a bude bezdrátově připojeno k internetu. Každý člověk na Zemi bude mít trvalý přístup k vysoce rychlostní bezdrátové komunikaci, a to v každém místě na planetě, včetně deštných pralesů, míst uprostřed oceánu a Antarktidy“.

Kromě toho, že se dále rozroste elektromagnetický smog, protože pro nový systém bude ve městech třeba, aby antény byly od sebe vzdálený nejvýš 150 metrů a do vesmíru bude muset být umístěno 20.000 satelitů, to bude znamenat i to, že lidé, pokud budou chtít používat mobilní telefony, budou moci být sledováni kdekoli na této planetě.

Ještě nebezpečnější pro demokracii ale je, že připojení mozku k počítačům a mobilním telefonům je dneska už jenom otázkou několika let. Díky miliardovým dotacím EU a USA na výzkum mozku je dnes znalost činnosti mozku a její propojení s počítači na takové úrovní, že vědci naučili počítač proměnit záznam elektromagnetických vln v mozku člověka, který vnímal tvář jiného člověka v podobiznu člověka, jehož tvář byla vnímána http://www.foxnews.com/tech/2018/02/26/this-literally-reads-your-mind-to-re-create-images-faces-see.html. Stejně tak už vědci vyvinuli systém, který přenáší záznamy kamery, umístěné na brýlích slepých lidí, kterým přestala fungovat sítnice, přímo do jejich mozku a vrací jim tak alespoň částečně schopnost vidět http://www.businessinsider.com/scientists-put-a-bionic-eye-to-the-test-and-it-helped-blind-people-see-again-2015-7.

Pokud jde o sledování myšlenkových procesů, byl vyvinut přístroj, který dokáže analyzovat mozkové vlny a nacházet v nich souhlásky a samohlásky a potom přenášet naše takto odhalené myšlenky na displej. Přesnost tohoto přístroje zatím dosáhla 90% https://www.researchsnipers.com/device-that-translates-your-thoughts-in-to-words-will-be-in-smar https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3497935/ .

Podobně jako v případě zrakového vnímání je možné, při znalosti algorytmů mozkového zpracování slov, vygenerovat a přenést do mozku prostřednictvím s mozkem propojeného počítače připojeného k internetu nebo prostřednictvím chytrého telefonu, připojeného k mobilní síti myšlenky a vytvářet tak u lidí falešné vědomí.

Každý snadno podlehne svodu, že by místo vyklepávání textu na klávesnici nebo vyhledávání pomocí myši, mohl jeho počítač nebo mobilní telefon reagovat přímo na dění v jeho mozku a zapisovat jeho myšlenky nebo provádět operace, které ho zrovna napadly. Společnosti Apple a Samsung ve skutečnosti už mají prototypy elektroencefalografických zařízení, které je možné si nasadit na hlavu a které jsou schopné předávat do jimi vyvíjených nových typů chytrých telefonů elektromagnetické vlny, vycházející z mozku. Chytré telefony je dokáží analyzovat, vyčíst z nich záměry jejich majitelů a provést příslušné operace https://lsspjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40504-017-0050-1.

Už v roce 2006 vložili vědci do mozku muže, který úplně ochrnul, implantát, který přenášel činnost jeho mozku do různých přístrojů a umožňoval mu tak otevírat e-mail, ovládat televizi a robotickou paži. Stejnou metodou dokázali ochrnutí lidé i hledat na internetu, hrát počítačové hry https://www.nytimes.com/2011/09/18/magazine/the-cyborg-in-us-all.html?pagewanted=all nebo řídit své pojízdné vozíky.

Lidé, jejichž mozky budou propojeny prostřednictvím počítačů nebo mobilních telefonů s celosvětovými komunikačními sítěmi, tak zpřístupní své mozky hackerům a nebo také tajným službám, které budou schopné generovat v myslích občanů myšlenky nebo city, které budou vyhovovat potřebám jejich vlád nebo potřebám cizích vlád, které se připojí k místním sítím.

V letošním roce byl na Světové ekonomické fórum v Davosu přizván i historik Juval Noah Harari. Redaktorka britského deníku Financial Times, která jeho přednášku uváděla, zdůraznila, že není obvyklé, aby byl mezi nejvýznamnější světové politiky a ekonomy přizván i historik. Juval Noah Harari ve své přednášce varoval před vznikem nové totality, založené na ovládání lidských mozků, ke které by mohlo dojít už v příští generaci. „Jakmile jsou [elitám] známé algorytmy [elektrických signálů v mozku], které nám rozumí lépe než my sami, budou moci předpovědět mé touhy, manipulovat mé city a dokonce rozhodovat místo mě. A když nebudeme dost opatrní, může být výsledkem nástup digitálních diktatur. Ve 21. století můžeme být zotročeni digitálními diktaturami“ řekl Harari http://www.ynharari.com/wef2018. Podobně se v dubnu na konferenci v Las Vegas vyjádřila badatelka stanfordské univerzity v oboru neurologie a šéfka výzkumu firmy Dolby Labs, Poppy Crumová. Řekla: „Vaše přístroje budou o vás vědět víc, než vy sami. Myslím, že je třeba, abychom se zamysleli nad tím, jak [tato data] budou použita“ http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5611645/Future-devices-let-companies-scan-body-detect-mood-health.html .

Jakkoli je dosažení dokonalosti v komunikaci mezi mozkem a počítačem otázkou jen ještě několika let, vlády zatím nevyvíjejí žádné úsilí k vytvoření zákonů, které by chránily svobodu lidského myšlení před útoky z vnějšího prostředí. V dubnu roku 2017 zveřejnili vědec v oboru neuroetiky z university v Basileji Marcello Ienca a právník se zaměřením na lidská práva z univerzity v Zurichu Roberto Andorno v odborném časopise Life Sciences, Society and Policy (Vědy o životě, společnost a politika) článek „Na cestě k novým lidským právům ve věku neurovědy a neurotechnologie“ https://lsspjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40504-017-0050-1, ve kterém vyzývali, aby byly zahájeny práce na zákonech, které by chránily lidské právo na svobodu a další lidská práva před zneužitím technologií, které otevírají přístup do lidského mozku. V článku psali: „lidská mysl je… posledním útočištěm osobní svobody a sebeurčení“ a „v současné době žádná právní nebo technická záruka nechrání mozková data před stejným dolováním dat a metodami pronikání do soukromí, jaká se používají u jiných druhů informací“. Ze světových médií se ale o jejich výzvě zmínil jen britský deník Guardian https://www.theguardian.com/science/2017/apr/26/new-human-rights-to-protect-against-mind-hacking-and-brain-data-theft-proposed?CMP=share_btn_fb . Zdá se, že v současném demokratickém světě neexistuje politická vůle, která by chtěla dálkovému ovládání lidských mozků zabránit, přestože taková perspektiva zpochybňuje základní principy demokracie.

V letech 2016 a 2017 přesvědčovalo 10 evropských organizací Evropskou komisi a Evropský parlament, aby, vzhledem k tomu, že k dálkovému ovládání lidských mozků je možné použít i pulsované mikrovlny http://outsidermedia.cz/v-eu-chybi-zakon-ktery-by-zakazoval-elektromagneticke-zasahy-do-fungovani-lidskeho-organismu/ , začaly na příslušných zákonech pracovat. Obě instituce se ale vymluvily na to, že tyto zákony musí být vypracovávány v jednotlivých členských státech Evropské unie zvlášť.

K dosažení zákazu používání těchto zbraní ve válce je přitom nutné vypracovat mezinárodní dohodu. Už v minulém století vybudovaly Rusko a USA systémy, které jsou schopné vyvolat manipulací ionosféry extra dlouhé vlny, odpovídající frekvencím činnosti lidské nervové soustavy ve velkých oblastech naší planety a řídit tak nervovou činnost mozků celých populací (https://zakaz.webgarden.cz/ – článek Psychoelektronické ohrožení demokracie, kapitola Ruský systém SURA a americký systém HAARP a možnost globálního působení na lidský nervový systém). Začátkem letošního roku oznámila budování takového systému i Čína. Deník South China Morning Post připustil ve svém článku i použití tohoto systému k ovládání lidských mozků https://www.scmp.com/news/china/science/article/2178214/china-and-russia-band-together-controversial-heating-experiments .

Vlády by měly, místo utajování existence těchto zbraní, usilovat o vytvoření demokratičtějšího systému mezinárodní politiky, který by nahradil současný boj o moc a vytvořil tak předpoklady pro mezinárodní zákaz používání technologií dálkového ovládání lidských mozků.

Andrej Babiš odpověděl vloni na příslušnou žádost českého Spolku za zákaz manipulace lidského nervového systému radiofrekvenčním zářením, prostřednictvím svého asistenta, že ji bere na vědomí.

CBS NEWS

https://www.cbsnews.com/news/china-completes-antenna-five-times-size-of-new-york-city-health-concerns-elf-waves-report/ – Concerns over the potential negative health effects of the extremely low frequency (or ELF) waves have been documented by the World Health Organization. The organization found short-term exposure to ELF magnetic fields at high levels can cause nerve and muscle stimulation and changes in the central nervous system and recommended the development of international exposure guidelines.

The paper reports China first completed a military-grade low frequency station in 2009, and the following year a Chinese nuclear submarine successfully communicated with the station from deep water. But the Chinese government has reportedly downplayed the importance of the latest facility, which took 13 years to build and occupies about 1,400 square miles of land, in information released to the public.

SOUTH CHINE MORNING POST

https://www.scmp.com/news/china/science/article/2180071/chinas-new-antenna-five-times-size-new-york-city-it-also-cancer

The antenna would emit ELF signals with a frequency of between 0.1 to 300 hertz, the researchers said.

The project follows the construction of China’s first military-grade Super Low Frequency transmission station in 2009.

The next year, a Chinese nuclear submarine successfully communicated with the station from deep water – making China the third country in the world to have established such a submarine communication system, after the United States and Russia.

China has built a giant experimental radio antenna on a piece of land almost five times the size of New York City, according to researchers involved in the highly controversial project.

Napsat komentář